Aktivitet

HAV har høyt fokus på tilrettelegging av tjenester og prøver hele tiden å videreutvikle BPA tjenester. Med dette var HAV den første BPA leverandøren, som kom med et tilbud til våre tjenestemottakere om tilrettelagt aktivitet;

Dette tilbudet kaller vi HAV AKTIV.

Dette betyr at vi kan gi veiledning i f.t. ulike aktiviteter samt hjelpemidler for å gjennomføre aktiviteter.

HAV har i flere år vært sponsor av Handicap idrett. Målet med dette har vært å legge til rette for at de som ønsker å bruke BPA tjenester som et verktøy for å delta i aktiviteter, skal få muligheten til dette.  Sponsor avtaler og andre typer samarbeid har vært en fin måte å få vist frem de mulighetene som finnes med gode BPA tjenester og en BPA leverandør som tilrettelegger tjenestene for akkurat deg.

HAV samarbeider i dag tett med Himmeljegerne og er stolt sponsor, se www.himmeljegerne.no for mere informasjon. Disse guttene er til stor inspirasjon for alle og fortsetter å vise hva vilje og målrettethet kan utrette.

Himmeljegerne og HAV samarbeider om å arrangere;

Aktivitetsdager

Dette arrangeres jevnlig. Det er et arrangement hvor vi viser frem nye og innovative hjelpemidler, samtidig som man kan dele erfaringer rundt utfordringer og mestring knyttet til aktivitet.

Har du lyst til å være mer aktiv og delta på aktiviteter som:

  • Sit- ski (om du kjører selvstendig eller må ha ledsager, kan vi bistå deg)
  • Ski-pigging
  • Skøyter
  • Sykling
  • Tennis
  • Tur i skog og mark, med familie, venner, andre i HAV.
  • Kajakk
  • Rullestol dans
  • Basket