Brukerstyrt Personlig Assistanse -BPA

Hva er BPA?

Brukerstyrt personlig assistanse er en måte å organisere helse- og omsorgstjenester for personer med nedsatt funksjonsevne. Tanken er at det er du som kjenner ditt behov best og derfor burde tjenesten være tilpasset slik du behøver. Med dette ønsker vi å legge til rette for styring over egen hverdag og nye muligheter!

BPA tjenesten i HAV er basert på 3 grunnpilarer:

  1. Du bestemmer selv hvem som skal bistå deg som assistent og hvilke kvalifikasjoner som behøves.
  2. Du bestemmer selv hva som skal utføres av arbeidsoppgaver og hvordan disse skal utføres.
  3. Du bestemmer selv når og hvor du trenger assistanse.

Alle kommuner har plikt til å tilby BPA. Det står i helse- og omsorgstjenesteloven.