Historie

HAV er et norsk eid selskap og ble etablert i 2004. Siden starten har vi hatt en spennende og god utvikling. Firmaet ble etablert for å levere Brukerstyrt Personlig Assistanse og har siden oppstart hatt som eneste formål å levere BPA tjenester.

HAV har siden oppstart levert tjenester til:

  • Barn
  • Ungdommer
  • Voksne
  • Mennesker med psykisk nedsettelse
  • Mennesker med fysisk nedsettelse

I senere tid har HAV utviklet tilbudet og har i flere år også levert Funksjonsassistanse.

Denne tjenesten retter seg mot å gi støtte og bistand i forbindelse med arbeid. Dette er også for alle mennesker som har assistansebehov i forbindelse med arbeid.

Dette gjør at vi basert på vår lange erfaring som leverandør og med et variert tjeneste tilbud har funnet vår spisskompetanse. HAV tilbyr bistand tilpasset hvert enkelt menneske med spesielle behov.